Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів та сервісів сайту www.keybox.com.ua (далі – «Сайт»).
1. Загальні умови.
1.1. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.
1.2. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набирають чинності через 3 (Три) дні з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів та сервісів Сайту.

2. Зобов'язання Користувача
2.1. Користувач погоджується не вдаватися до дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують законодавство або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних правах, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів Сайту .
2.2. Використання матеріалів Сайту без дозволу правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладання ліцензійних договорів (отримання ліцензій).
2.3. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, що охороняються, посилання на Сайт обов'язкове і можливе тільки після попереднього погодження з Адміністрацією Сайту.
2.4. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити загальноприйнятим нормам моралі та моральності.
2.5. Користувача попереджено про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть утримуватися на Сайті.
2.6. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими можливими або виниклими втратами або збитками, пов'язаними з будь-яким змістом Сайту, реєстрацією авторських прав та відомостями про таку реєстрацію, товарами чи послугами, доступними на або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти Користувача, до яких він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.
2.7. Користувач дає дозвіл на розсилку йому інформаційних та рекламних матеріалів на зазначені канали зв'язку (e-mail, номер моб. та інше).
3. Інші умови
3.1. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин із спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, які прямо не передбачені Угодою.

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди та безумовно приймає їх.